ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Vlasnik ovog web mesta uvažava da su sigurnost i zaštita ličnih podataka korisnika ovog web mesta vrlo važni i odgovoran je za čuvanje poverljivosti svih dobivenih ličnih podataka. Ovim se određuju principi korišćenja ličnih podataka pribavljenih putem ovog web mesta. Smatraće se da svaki korisnik ili registrovani korisnik samim korišćenjem stranica na ovom web mestu ili pratećih servisa prihvata politiku zaštite privatnosti.


Korisnici su dužni da pažljivo prouče politiku zaštite privatnosti. Politika zaštite privatnosti može povremeno pretrpeti i izvesne promene. Iz navedenih razloga neophodno je da korisnici prilikom svake posete ovom web mestu provere eventualne izmene u politici zaštite privatnosti kako bi bili blagovremeno upoznati sa svim relevantnim odredbama.


VRSTE PRIKUPLJENIH PODATAKA

Opšte informacije: Moguće je prikupljati informacije u vezi praćenja funkcionisanja ovog web mesta. Tokom ovog postupka prikupljanja opštih informacija lični podaci koji bi mogli biti povezani sa određenom individuom ne prikupljaju se. Svakako, mogu se prikupljati podaci o broju posetilaca i inicijalno ime sektora odakle potiče odgovarajući internet provajder. Ovi podaci koriste se radi boljeg razumevanja potreba posetilaca ovog web mesta i mogu se deliti sa trećim licima.


Lični podaci: Bilo kakvim slanjem podataka putem aplikacija sadržanih na ovom web mestu korisnik podleže proceduri obrade ličnih podataka u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Svrha prikupljanja i daljnje obrade ovih podataka je formiranje baze podataka o korisnicima ovog web mesta. Isključivo Vlasnik može koristiti ove lične podatke. Smatra se da je samim pristupom i korišćenjem ovih stranica osoba dala pristanak na obradu ličnih podataka. Lični podaci neće biti obelodanjeni trećim licima, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Takođe, u slučaju postojanja linka ka drugim internet stranicama, ovo web mesto nije odgovorno za uslove upotrebe i zaštitu ličnih podataka od strane trećih lica.


U svakom trenutku, korisnici ovog web mesta imaju pravo prigovora (uključujući i ispravak) koji se odnosi na njegove/njene lične podatke, a koji se obrađuju i evidentiraju.


KORIŠĆENJE KOLAČIĆA (COOKIES)

Vlasnik zadržava pravo da koristi “cookie” (kolačić) tehnologiju za merenje aktivnosti ovog web mesta. Kolačići predstavljaju male datoteke poslane od strane softverske osnove stranice uskladištene na hard disku računara korisnika. U određenim trenucima, kolačići se stvaraju i prenose sa prve registracije na stranici i potom se koriste za određivanje računara prilikom ponovnog pristupa bez potrebe povezivanja, čime se ubrzava pristup stranicama i informacijama koje korisnik želi da vidi. Većina internet pretraživača prihvataju kolačiće, ali vršenje određenih promena u samom pretraživaču može ograničiti prenos kolačića.


MALOLETNE OSOBE

Ovo web mesto namenjeno je odraslim osobama (kao što je potencijalna publika ili osobe kojima su potrebne određene informacije i usluge koje su predmet web mesta).