USLOVI KORIŠĆENJA

Web mesto s internet adresom http://kakovamdrago.com i na njemu postavljene web stranice možete koristiti isključivo ukoliko pri tome ne činite ilegalne, štetne i protuzakonite radnje koje bi mogle naštetiti dostupnosti, funkcionalnosti i privatnosti ovih web stranica ili njihovih korisnika.

Ove web stranice ne smeju se koristiti za postavljanje virusa, spyware-a, rootkit-ova ili drugog malicioznog software-a koji može kopirati, skladištiti, slati ili koristiti podatke na ilegalan način.


Ovo web mesto ne sme se koristiti za slanje neodobrenih, neželjenih komercijalnih komunikacija. Ove web stranice ne smeju se koristiti u marketinške svrhe treće strane bez pisanog odobrenja od strane vlasnika. Web stranice, fotografije i video materijale s ove web adrese možete pregledavati, preuzimati i printati isključivo za privatnu upotrebu.


VAŠ KORISNIČKI RAČUN

Produkcija "Kako vam drago" zadržava pravo da ograniči pristup pojedinim delovima web mesta korisnicima bez valjanog korisničkog računa. Ukoliko zatražite i dobijete korisnički račun dužni ste ga čuvati u tajnosti. Produkcija "Kako vam drago" zadržava diskreciono pravo da uskrati upotrebu korisničkog računa bez prethodnog obaveštavanja korisnika.


KORISNIKOV SADRŽAJ

Pod korisnikovim sadržajem podrazumeva se materijal koji Vi kao korisnik ostavljate na našim stranicama. Korisnikov sadržaj ne sme biti ilegalan i protuzakonit. Ne sme se ostavljati sadržaj koji na bilo koji način može oštetiti prava ili predstavljati razlog za poduzimanje pravnih koraka protiv vlasnika ovog web mesta ili treće strane. Produkcija "Kako vam drago" zadržava pravo da edituje ili ukloni sadržaj korisnika sa svojih web stranica bez obaveštenja.


Postavljanjem materijala ostavljate nam mogućnost da ga neopozivo koristimo, reprodukujemo, prevodimo i distribuiramo širom sveta, bez naknade.


NADOPUNE

Zadržavamo pravo promena web stranica, Izjave o privatnosti i Uslova korišćenja bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Revizija ovih Uslova važi od dana objave na našim web stranicama. Molimo Vas da redovno proveravate navedene stranice i informirate se o eventualnim promenama.